MENU

Regulamin

Grupa Technicy Czyszczenia Budynków ma na celu:

1. Zwiększenie przychodów uczestników Grupy poprzez wzajemną wymianę zapytań ofertowych i leadów sprzedażowych w oparciu o system prowizyjny.

2. Korzyści wynikające z rabatów, które otrzymują członkowie Grupy TCB od firm, które przystąpiły do programu rabatowego. Stan na 16 stycznia 2023.

  • impregnaty Dynasil dostępne z magazynu Grupy TCB – 20% od cen katalogowych
  • oferta asortymentowa sprzedawcy Techkar.pl – 8 % od cen sklepu internetowego, nie łączy się z innymi rabatami
  • drabiny, rusztowania i inne od Faraone – 20 % od cen katalogowych
  • myjki i akcesoria firmy Ehrle – 23 % od cen katalogowych na maszyny i akcesoria
  • sklep alpinistyczny aplin.pl – 25% od cen katalogowych przed rabatem
  • myjki firmy MDR Servis – myjki spalinowe Romi – 10% od cen ze sklepu internetowego, urządzenia Comet – 20% od cen katalogowych

3. Rozwój marki sieciowej – Grupa Technicy Czyszczenia Budynków – celem zwiększenia reputacji i profesjonalizacji uczestników Grupy.

4. Tworzenie społeczności wykonawców celem współpracy, wymiany doświadczeń i realizacji inicjatyw zaproponowanych przez uczestników Grupy TCB.

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami funkcjonowania Grupy TCB. Paragraf 5 traktuje o kosztach uczestnictwa w Grupie TCB.

 

Regulamin Grupy TCB

Definicje:

Organizator: Podmiot nadzorujący funkcjonowanie Grupy TCB
Uczestnik: Podmiot należący do Grupy TCB
lead sprzedażowy – klient zainteresowany usługą

Dane Organizatora i dane kontaktowe:

Grupa Technicy Czyszczenia Budynków
Rafał Lingowski
Czereśniowa 23
62-571 Stare Miasto
NIP: 6652844135
[email protected]
tel. 600 100 443

 

Paragraf 1: Ogólne

Punkt 1. Do Grupy TCB będą przyjmowane firmy spełniające określone kryteria o których decyduje Organizator. Selektywny dobór wykonawców ma na celu zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi zapytań i leadów sprzedażowych, a także zrównoważony rozwój i profesjonalizację Uczestników Grupy TCB.

Punkt 2. Liczba Uczestników na dane województwo lub obszar będzie ograniczona. O ilości firm na danym obszarze będzie decydować:

  • skuteczność realizacji zapytań i leadów sprzedażowych
  • zakres oferowanych usług zgodnie z ofertą Grupy TCB
  • aktywność i przydatność uczestnika do realizacji celów Grupy TCB

 

Paragraf 2. Zasada działania systemu prowizyjnego w Grupie TCB

Punkt. 1  Uczestnik Grupy (dalej „Sprzedający”) ma możliwość (dobrowolnie) przekazać do odsprzedaży innym uczestnikom Grupy (dalej „Kupujący”) zapytania ofertowego lub leada sprzedażowego tj. klienta zainteresowanego usługą, celem wykonania usługi przez Kupującego.

Punkt 2. Przekazanie zapytania odbywa się poprzez kanały komunikacji wskazane przez Organizatora np. grupa na WhatsApp.

Punkt 3. Kupujący deklaruje przyjęcie zapytania i deklaruje złożenie oferty handlowej potencjalnemu klientowi.

Punkt 4. Sprzedający przekazuje Kupującemu dane kontaktowe do potencjalnego klienta w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu sprzedażowego.

Punkt 5. Kupujący informuje Sprzedającego o złożeniu lub nie złożeniu oferty handlowej i jej skutku celem dalszego swobodnego dysponowania leadem sprzedażowym przez Sprzedającego.

Punkt 6. Kupujący po wykonaniu zlecenia w ciągu 5 dni roboczych informuje Sprzedającego o wykonaniu zlecenia poprzez oficjalny kanał komunikacji np. grupa WhatsApp i dokonuje rozliczenia ze Sprzedającym według indywidualnych uzgodnień w relacji Sprzedający-Kupujący.

Punkt 7. Organizator kontroluje transakcje w celu dalszego doskonalenia funkcjonowania Grupy TCB. Organizator będzie mediatorem w sprawach spornych.

Punkt 7. Wszelkie formy nieuczciwego postępowania pomiędzy stronami Kupujący, Sprzedający, Organizator będą skutkować anulowaniem uczestnictwa.

Punkt 8. Standardowa stawka prowizji za przekazane zapytanie ofertowe lub lead sprzedażowy wynosi 10% netto od przychodu netto. W szczególnych sytuacjach stawki mogą być negocjowane indywidualne według specyfiki zlecenia. np. ze stawek mogą być odjęte znaczące koszty materiałowe lub usług zleconych niezbędnych do wykonania zlecenia (farby, impregnaty, podnośniki). Znaczące koszty należy udokumentować i przedstawić zainteresowanym.

Punkt 9. Prowizja za pojedyncze zlecenie nie może być mniejsza niż 50 zł netto.

Punkt 10. Organizator nie narzuca Uczestnikom cen oferowanych usług. Ceny usług zgodnie z polityką Grupy TCB powinny być adekwatne do jakościowej i bezproblemowej obsługi zlecenia uwzględniając obsługę reklamacyjną.

 

Paragraf 3. Zakupy grupowe i rabaty zakupowe

Punkt 1. Organizator w ramach swoich kompetencji zapewnia Uczestnikom rabaty zakupowe na produkty i usługi zgodnie z aktualną ofertą.

Punkt 2. Uczestnik otrzymuje informacje od Organizatora w jaki sposób korzystać z wynegocjowanych rabatów.

Punkt 3. W ramach zakupów grupowych tj. większej ilości produktów nabywanych przez Uczestników, Organizator zapewni wsparcie w negocjacjach rabatowych z dostawcą produktu lub usługi. W tym celu konieczne jest przekazanie informacji Uczestnikom przez oficjalny kanał komunikacji o planowanych zakupach. Gdy ilości zakupowe będą odpowiednie do dodatkowych negocjacji handlowych Organizator przeprowadzi negocjacje.

Punkt 4. Do programu rabatowego zapraszane są firmy o sprawdzonej reputacji, których produkty są godne polecenia do użytku profesjonalnego.

Punkt 5. Informowanie Organizatora o zakupach objętych rabatem zapewni lepszą pozycje negocjacyjną i możliwość uzyskania lepszych rabatów i ofert handlowych.

 

Paragraf 4. Rozwój marki, inicjatywy i współpraca

Punkt 1. Członkowie Grupy mogą wnosić inicjatywy oraz propozycje rozwoju i współpracy. Propozycje mogą dotyczyć m.in: wspólnego marketingu (internetowego, klasycznego), wystaw na targach branżowych, współpracy z firmami, wyjazdów integracyjnych, szkoleń branżowych, itp.

 

Paragraf 5. Opłata członkowska

Punkt 1. Opłata członkowska za rok 2023 wynosi 300 zł netto + 23% VAT. Kwota brutto wynosi 369 zł.

Punkt 2. Opłatę należy uiścić na niżej przedstawione dane konta bankowego:

Grupa Technicy Czyszczenia Budynków
Numer konta w banku mBank: 32 1140 2004 0000 3702 8133 8632
Tytułem: Opłata członkowska, NIP* 1234567890

Punkt 4. Opłata nie podlega zwrotowi.

Punkt 5. Zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na adres skrzynki pocztowej.

Punkt 6. Opłata przeznaczana jest w całości na koszty obsługi Grupy TCB w tym m.in: reklama, promocja, działania handlowe.

 

Paragraf 6. Dane osobowe

Punkt 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika jest Organizator.

Punkt 2. Dane dostarczone przez Uczestnika przetwarzane są przez Organizatora w celu odpowiedniego dopasowania zapytań ofertowych i leadów sprzedażowych do możliwości wykonawczych Uczestnika.

Punkt 3. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Grupy TCB zgodnie z przyjętym schematem organizacyjnym. Niepodanie danych lub podanie danych niezgodne ze stanem faktycznym oznacza, że Organizator nie będzie mógł świadczyć usługi zgodnie z założeniami.

Punkt 4. Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu, w którym Uczestnik przestanie być członkiem Grupy TCB.

Punkt. 5. Uczestnik ma prawo w każdym momencie do usunięcia lub edycji danych osobowych. W celu realizacji swoich praw, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem.

 

Paragraf 7. Porządek organizacyjny

Punkt 1. Przystąpienie do Grupy TCB oznacza akceptacje Regulaminu i zasad obowiązujących w Grupie TCB.

Punkt 2. Informacje handlowe w tym rabaty są tajemnicą handlową Grupy TCB dostępną jedynie dla członków Grupy TCB i zabronione jest ich rozpowszechniane bez zgody Organizatora.

Punkt 3. W Grupie promujemy uczciwość, szacunek i tolerancje. Wszelkie przejawy zachowań niezgodnych z przyjętymi założeniami funkcjonowania społecznego w Grupie oraz niezgodne z Regulaminem Grupy TCB będą skutkować anulowaniem uczestnictwa. Decyzje o anulowaniu uczestnictwa podejmuje Organizator.

 

 

 

 

 

Grupa TCB Logo
Grupa Technicy Czyszczenia Budynków to sieć partnerskich firm i wykonawców realizujących czyszczenie, impregnacje i malowanie budynków. Do Grupy TCB przynależą firmy spełniające standardy jakościowe i będące liderami na rynkach lokalnych. Posiadamy oddziały w 16 województwach. Zadzwoń i przekonaj się jakie to proste.
Siedziba firmy i oddziały
Grupa Technicy Czyszczenia Budynków
ul. Czereśniowa 23
62-571 Stare Miasto
tel. 600 100 443
tel. 600 100 449
mail: [email protected]

Oddziały terenowe


logotypy płatności
ikona telefon
600 100 443
ikona telefon