MENU

Mycie dachów – jaka stawka podatku?

Biznes mycia dachów w Polsce jest branżą rozwijającą się dynamicznie, ale jednocześnie pełną wyzwań. W tym artykule przyjrzymy się zagadnieniom podatkowym, które towarzyszą temu biznesowi. Dowiedzmy się, jakie stawki VAT zastosować, jakie formy opodatkowania wybrać, a także jakie wyzwania czekają przyszłych przedsiębiorców.

 

Stawki VAT i Mycie Dachów

Pierwszym krokiem w prowadzeniu biznesu mycia dachów w Polsce jest zrozumienie, jakie stawki VAT zastosować. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawka VAT na usługi mycia dachów wynosi 23%. Oznacza to, że jako przedsiębiorca świadczący tego rodzaju usługi, musisz doliczyć tę stawkę do swoich faktur i odprowadzać ją do Urzędu Skarbowego.

Czy tak jest zawsze? Niekoniecznie. W wielu przypadkach możesz zastosować obniżoną stawkę VAT wynoszącą jedynie 8%. Ulga ta skierowana jest właścicieli budownictwa mieszkaniowego, a więc mieszkania i domy spełniające kryteria społecznego programu mieszkaniowego. Wielkość powierzchni mieszkalnej domu wolnostojącego nie może przekroczyć 300m2, a każdy m2 powierzchni ponad to nie podlega obniżonej stawce Vat. W praktyce bloki mieszkalne w Polsce i budynki wielorodzinne podlegają obniżonej stawce VAT 8% na mycie dachu.

Wszystkie pozostałe budowle podlegają przepisom ogólnym czyli mycie dachu dla firmy lub budynku o innym charakterze będzie obciążone stawką podatku VAT 23%. Więcej o społecznym programie mieszkaniowym przeczytasz na stronach programu. Link do treści zamieściliśmy na końcu tej strony.

jaki podatek VAT na mycie dachu

Poniżej przestawiamy wykres obrazujący jak zmieni się kwota końcowa inwestycji w zależności od formy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

infografika i wykres stawki podatku vat w usłudze mycia dachów

Jak widzimy w tabeli końcowa wartość inwestycji różni się o 1500 zł przy zastosowaniu różnych stawek VAT. Należy pamiętać, że obowiązkiem wystawiającego fakturę jest zastosować odpowiednią stawkę VAT według aktualnie obowiązujących przepisów. To wystawca faktury odpowiada przed Urzędem Skarbowym. Dlatego nie stosuję się obniżonych stawek VAT życzeniowo. Zastosowanie obniżonej stawki VAT regulują odpowiednie przepisy, które wymieniają jakie warunki należy spełnić, aby zastosowanie obniżonej stawki VAT było zasadne. W przeciwnym razie należy wystawić standardową stawkę VAT 23%.

Formy Opodatkowania i stawka podatku w biznesie Mycia Dachów

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania może mieć istotny wpływ na rentowność twojego biznesu mycia dachów. W Polsce, przedsiębiorcy mają kilka opcji do wyboru, ale najpopularniejszymi są opodatkowanie podatkiem liniowym i ryczałt ewidencjonowany.

jaki podatek dochodowy od mycia dachówkiOpodatkowanie podatkiem liniowym w Polsce oznacza, że podatnicy, niezależnie od swojego dochodu, płacą jednolitą stawkę podatku dochodowego w wysokości 19%. Jest to prosty i transparentny system opodatkowania, w którym nie stosuje się progresji podatkowej, czyli nie zależy on od wielkości osiągniętego dochodu. Poniżej przedstawiam główne cechy opodatkowania podatkiem liniowym 19% w Polsce:

  1. Stawka Podatku: Stawka podatku wynosi stałe 19% od dochodu osiągniętego przez podatnika. Dochód to wszystkie przychody minus koszty działalności. Suma jest dochodem, który podlega opodatkowaniu stałą stawką podatku dochodowego.
  2. Brak skomplikowanych progresji podatkowych: W przeciwieństwie do systemów opodatkowania opartych na progresji podatkowej, gdzie stawki podatku rosną wraz z wysokością dochodu, w przypadku podatku liniowego nie ma potrzeby klasyfikowania dochodu na różne przedziały i obliczania różnych stawek podatku dla każdego przedziału.
  3. Brak odliczenia kwoty wolnej od podatku: W systemie podatku liniowego nie ma kwoty wolnej od podatku. Podatek jest naliczany od całego dochodu od pierwszej złotówki.
  4. Prostota rozliczeń: System podatku liniowego jest stosunkowo prosty w obszarze rozliczeń podatkowych. Podatnicy nie muszą skomplikowanych obliczeń ani prowadzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej.

Podatek liniowy jest stosunkowo prostym i transparentnym systemem opodatkowania, ale może być korzystny lub mniej korzystny w zależności od sytuacji finansowej i rodzaju dochodów podatnika. Niektórzy mogą zyskać na niższym opodatkowaniu ryczałtem, podczas gdy inni, zwłaszcza ci z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, mogą zdecydować się na podatek liniowy. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, aby wybrać najlepszy system opodatkowania dla swojej sytuacji.

 

Poniższy wykres przedstawia kwoty opodatkowania od dochodu 10 000 zł dla podatku liniowego 19% i przychodu 10 000 zł podatników którzy zadecydowali się na ryczałt ewidencjonowany 8%.

wykres porównanie ryczałt i podatek liniowy

Jak widać na wykresie zdecydowanie bardziej korzystne wydaje się opodatkowanie w formie ryczałtu, ponieważ obciążenia podatkowe są mniejsze o 1100 zł. Natomiast wykres nie uwzględnia najważniejszego aspektu czyli kosztów uzyskania przychodu. Koszty zależą od rodzaju podejmowanej aktywności gospodarczej i dla każdego zdarzenia będą inne. Koszty to np. cena zakupu materiałów, usług zakupu zleconych, wynagrodzenie pracowników itd. Dlatego bardzo ważne jest aby znać koszty działalności w ujęciu rocznym i na tej podstawie porównać przychody i koszty. Taka analiza pozwoli wybrać odpowiednią stawkę podatku, która będzie najbardziej korzystna w danej działalności.

 

Ryczałt ewidencjonowany w Polsce to forma opodatkowania, która jest stosunkowo prostą i uproszczoną metodą rozliczenia podatku dochodowego dla przedsiębiorców. Obowiązuje ona dla niektórych grup przedsiębiorców, którzy spełniają określone kryteria. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego kluczowe aspekty obejmują:

  1. Stawka podatku: Główną cechą ryczałtu ewidencjonowanego jest niska stawka podatku dochodowego. Przedsiębiorcy płacą stałą stawkę podatku w wysokości 8% od swojego przychodu, bez konieczności odliczania kosztów. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile wynoszą koszty prowadzenia działalności, podatek jest naliczany od całego przychodu.
  2. Brak odliczeń: W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego przedsiębiorcy nie mają możliwości odliczania kosztów związanych z działalnością, takich jak zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników, czy koszty amortyzacji. Stawka podatku jest naliczana bezpośrednio od przychodu, co oznacza, że nie trzeba prowadzić pełnej księgowości.
  3. Uproszczone rozliczenia: Przedsiębiorcy opodatkowani na ryczałcie ewidencjonowanym są zwolnieni z obowiązku sporządzania rocznych deklaracji podatkowych, w których przedstawia się szczegółowe dane finansowe. Jednak nadal muszą prowadzić ewidencję przychodów i kosztów oraz przechowywać dokumentację związaną z działalnością na potrzeby ewentualnych kontroli podatkowych.
  4. Ograniczenia w rodzajach działalności: Ryczałt ewidencjonowany nie jest dostępny dla wszystkich rodzajów działalności. Jest on przewidziany głównie dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową lub handlową, a nie dla firm zajmujących się produkcją lub działalnością inwestycyjną. W aspekcie firm działających w branży mycia dachów można zastosować opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym.

Ryczałt ewidencjonowany 8% jest atrakcyjną opcją dla wielu przedsiębiorców ze względu na swoją prostotę i niską stawkę podatku. Jednakże, ze względu na brak możliwości odliczenia kosztów, może nie być korzystny dla firm z wysokimi kosztami działalności. Przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy opodatkowania, zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, aby ocenić, czy jest ona najlepszą opcją dla danej działalności.

 

Linki:

Grupa TCB Logo
Grupa Technicy Czyszczenia Budynków to sieć partnerskich firm i wykonawców realizujących czyszczenie, impregnacje i malowanie budynków. Do Grupy TCB przynależą firmy spełniające standardy jakościowe i będące liderami na rynkach lokalnych. Posiadamy oddziały w 16 województwach. Zadzwoń i przekonaj się jakie to proste.
Siedziba firmy i oddziały
Grupa Technicy Czyszczenia Budynków
ul. Czereśniowa 23
62-571 Stare Miasto
tel. 600 100 443
tel. 600 100 449
mail: [email protected]

Oddziały terenowe


logotypy płatności
ikona telefon
600 100 443
ikona telefon